Till startsidan

En av de första grupperna är traditionsenligt de som tågar i stället för alla som av olika anledningar inte kan delta.