Till startsidan

Så sorgligt och upprörande med utvecklingen i Polen som fortsätter bakåt – nu med utropandet av hbtq-fria zoner.