Till startsidan

Från uppträdandena i Pride Park: Stor koncentration på att fota scenuppträdandet.